Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 14/11/2013 11:05

Giáo viên, giảng viên giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng được hưởng trợ cấp

Giáo viên, giảng viên giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng được hưởng trợ cấp

(GD&TĐ) - Theo thư bạn viết, trường hợp của bạn được hưởng chế độ bồi dưỡng giờ giảng là 1% mức lương tối thiểu chung cho một tiết giảng.

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi là một giáo viên cấp 3 ở tỉnh Bình Thuận. Hiện nay, tôi là một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn giáo dục quốc phòng trong một trường THPT ở tỉnh Bình Thuận. Theo thông tư 41 được ban hành năm 2004, đặc biệt là thông tư 53 giữa Bộ GD&ĐT - Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính, ban hành năm 2011 có quy định về mức trợ cấp đối với cán bộ, giáo viên, giảng viên giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng trong nhà trường. Vậy xin quí báo cho tôi hỏi: Theo thông tư 53 giữa Bộ GD&ĐT  - Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính thì tôi có được hưởng mức trợ cấp 1% lương tối thiểu theo quy định không? – (vantronggv@gmail.com)

* Trả lời:

Theo Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGD&ĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC, giữa Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ, TB&XH, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính, một trong những đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng giờ giảng là: Giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, cao đẳng, đại học và trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên (sau đây gọi chung là giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh). 

Tại khoản 1 điều 2 có quy định chi tiết về chế độ bồi dưỡng giờ giảng hay còn được gọi là tiết giảng như sau:

1. Đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 của Thông tư này (bao gồm giảng viên là sĩ quan biệt phái) được hưởng 1% mức lương tối thiểu chung cho một tiết giảng hoặc giờ giảng (sau đây gọi chung là tiết giảng). 

Chế độ bồi dưỡng này không trùng với các khoản phụ cấp đã có trong chế độ tiền lương. Đối với báo cáo viên, giáo viên, giảng viên thỉnh giảng không thực hiện chế độ bồi dưỡng này. 

Như vậy theo thư bạn viết, trường hợp của bạn được hưởng chế độ bồi dưỡng giờ giảng là 1% mức lương tối thiểu chung cho một tiết giảng.

* Hỏi: Chúng tôi là GV mầm non làm công tác quản lý ở một trường mầm non công lập thuộc tỉnh Lai Châu. Theo thông tư số 48/2011/TT-BGD&ĐT quy định về chế độ làm việc đối với GV mầm non ở Điều 5: Quy định về chế độ giảm giờ dạy và quy đổi một số hoạt động chuyên môn ra giờ dạy ở mục 2 có ghi: “Chế độ giảm giờ dạy đối với giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng tuổi trở xuống được giảm 5 giờ dạy/tuần”. Tôi muốn hỏi quy định này chỉ áp dụng cho giáo viên đang trực tiếp giảng dạy hay cả giáo viên làm công tác quản lý? Hiện nay tôi đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi nhưng làm công tác quản lý thì tôi có được hưởng chế độ giảm giờ dạy này không? Nếu tôi đi làm đủ các ngày trong tuần không nghỉ thì có được tính sang hưởng thừa giờ không? Nguyễn Thị Mây (Lai Châu) – ngmaylcgv@gmail.com

* Trả lời:

Theo khoản 2 điều 1 của Thông tư 48/2011/TT- BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ GD&ĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, đối tượng được áp dụng bao gồm cả giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công tác quản lý ở các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân. 

Trường hợp của chị đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi cũng được hưởng chế độ giảm giờ dạy (áp dụng theo khoản 2 điều 5 Thông tư này). 

Nếu chị đi làm đủ các ngày trong tuần không nghỉ thì được tính sang hưởng thừa giờ (áp dụng theo điều 1 Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập).

GD&TĐ Online