Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 23/3/2017 19:07

Giáo viên đủ tiêu chuẩn mới được ôn thi THPT quốc gia

Giáo viên đủ tiêu chuẩn mới được ôn thi THPT quốc gia

GD&TĐ - Ngày 22/3, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch Số 20/KH-SGDĐT kiểm tra, đánh giá chất lượng chuyên môn CBQL, GV trung học năm học 2016-2017.

Một trong những mục đích của việc kiểm tra, đánh giá là cơ cấu lại đội ngũ CBQL, giáo viên của Ngành đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW và Chương trình hành động số 66-CTr/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Xếp loại chuyên môn của đội ngũ theo từng môn học từ cao xuống thấp trong mỗi nhà trường để thực hiện việc sắp xếp đội ngũ và tinh giản biên chế.

Đối tượng kiểm tra là Phó Hiệu trưởng và giáo viên các trường THCS, THPT giảng dạy các bộ môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; sinh từ năm 1959 trở lại đây đối với nam và 1964 trở lại đây đối với nữ (giáo viên ngoại ngữ và các bộ môn còn lại có đánh giá riêng).

Các giáo viên đạt từ giải Nhì trở lên trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tổ chức lần gần đây nhất và các cán bộ quản lý, giáo viên được Sở GD&ĐT trưng tập tham gia quản lý, hướng dẫn học sinh các đội tuyển ôn tập dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2016-2017 được miễn kiểm tra.

Các cán bộ, giáo viên thuộc đối tượng kiểm tra nêu trên không dự kiểm tra phải có xác nhận của Hiệu trưởng và của bệnh viện nếu đang trong thời gian điều trị bệnh; của cơ sở đào tạo nếu đang đi học.

Giáo viên làm bài kiểm tra trên giấy, hình thức đề kiểm tra là tự luận. Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút/môn.

Nội dung kiểm tra là toàn bộ kiến thức, kĩ năng bộ môn phục vụ giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông của toàn cấp học. Thời gian kiểm tra: Ngày 16/4/2017.

Các đơn vị, nhà trường lấy kết quả kiểm tra chất lượng chuyên môn giáo viên để làm căn cứ đánh giá chuyên môn, xếp loại thi đua cuối năm; luân chuyển công tác, tinh giản biên chế.

Đồng thời, phân công giảng dạy phù hợp với năng lực chuyên môn (giáo viên đạt từ 5 điểm trở lên mới được bố trí dạy chuyên đề, từ 7 điểm trở lên mới được bố trí dạy ôn thi THPT quốc gia).

Lập Phương

Tin tiêu điểm