Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 27/2/2017 20:07

Giáo dục về phòng, chống tội phạm trong trường học

Giáo dục về phòng, chống tội phạm trong trường học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017 của ngành GD&ĐT tỉnh.

Trong đó yêu cầu các nhà trường tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, môn Pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Duy trì nhiệm vụ giảng dạy các nội dung của pháp luật phòng, chống tham nhũng tại các trường học; kết hợp giáo dục chính khoá với giáo dục ngoại khoá và các phong trào thi đua của Ngành trong năm 2017.

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống; giáo dục thể chất, định hướng nghề nghiệp trong các trường phổ thông. Tiếp tục thực hiện lồng ghép và giảng dạy tích hợp nội dung pháp luật trong các môn khoa học xã hội: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân…

Tập trung chỉ đạo đồng bộ triển khai các biện pháp công tác nắm chắc tình hình các trường học, xác định địa bàn các trường có các hoạt động của các loại tội phạm; mở các đợt cao điểm tố giác, phát giác tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm buôn bán người, bạo lực trường học và các tệ nạn xã hội; theo dõi nắm tình hình, phát hiện mua bán, vận chuyển ma tuý vào trong các trường học, thông báo cho các cơ quan chức năng rà soát, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.

Phối hợp với các cơ quan chức năng như Công an huyện, xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác quản lý và trấn áp với các đối tượng tội phạm là trẻ vị thành niên vào các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Chỉ đạo và giao các trường học có các biện pháp kiên quyết không để xảy ra các vụ bạo lực trong học sinh, sinh viên.

Phối hợp xây dựng mô hình điểm, điển hình tiên tiến trên từng địa bàn, lĩnh vực; tuyên truyền học tập gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong các nhà trường. Tăng cường xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải” tại cơ sở, mô hình phối hợp liên kết đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực các trường học…

Lập Phương