Giáo dục

Giáo dục đạo đức lối sống: Nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

LAN ANH - 00:00 11/02/2020
Chú trọng “dạy chữ” đi đôi với “dạy người” Chú trọng “dạy chữ” đi đôi với “dạy người”

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết: Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh luôn được ngành Giáo dục Hà Nội xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện một cách bền vững.

Theo đó, trong thời gian tới, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 31 thành những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường học ở các địa bàn khác nhau.

Một trong những giải pháp mà ngành GD-ĐT Hà Nội sẽ kiên trì triển khai là chú trọng rèn đức đi đôi với luyện tài, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong trường học, trong đó yêu cầu mỗi thành viên nhà trường - từ hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên đến từng HS phải nắm được các quy định về chuẩn mực đạo đức chung, biết rõ những việc nên hoặc không nên làm.

Ngoài ra, ngành GD-ĐT Hà Nội sẽ quan tâm hơn tới công tác tư vấn, hỗ trợ, trang bị kỹ năng xử lý các tình huống cho học sinh, trong đó có việc phát huy hiệu quả của phòng tư vấn tâm lý trong trường học; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp; đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm và tình nguyện vì cộng đồng.

Theo ông Lê Đình Thuần - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa, những năm qua, công tác GD đạo đức, chính trị tư tưởng, định hướng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho HS tại các đơn vị, trường học trong tỉnh đã đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng.

Công tác phối hợp giữa Sở GD&ĐT với các ngành liên quan trong việc GD toàn diện HS được triển khai sâu rộng, đa dạng về nội dung, hình thức như: Các hoạt động định hướng nghề nghiệp, việc làm, GD kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, GD đạo đức, nếp sống cho HS. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”.

Để cụ thể hóa Chỉ thị 31 của Thủ tướng, mới đây, Sở GD&ĐT Khánh Hòa đã yêu cầu các trường rà soát, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học GD đạo đức, các môn học chính khóa và các hoạt động GD khác; khuyến khích giáo viên xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về GD đạo đức, lối sống phù hợp với từng cấp học.

Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, giáo viên tư vấn tâm lý, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, giáo viên các bộ môn; phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, nhà giáo về đạo đức, lối sống.

Việc giáo dục đạo đức, lối sống có thể lồng ghép trong nhiều hoạt động như: Tổ chức thực hiện có nề nếp hoạt động chào cờ, hát Quốc ca; thể dục giữa giờ; lao động, vệ sinh trường, lớp; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa nhằm phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh của HS.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động tư vấn học đường; từng bước tiến tới chuyên nghiệp hóa hoạt động trợ giúp, tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở GD. Các trường cũng cần xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt, điển hình, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc GD đạo đức, lối sống và quản lý HS.

Lan Anh

Bình luận của bạn đọc