Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 3/1/2019 11:37

Giám đốc Sở GD&ĐT tiếp công dân 1 ngày/tháng

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định vừa thông báo lịch tiếp công dân của Sở GD&ĐT năm 2019.

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 5 tuần thứ 2 hàng tháng. Nếu trùng ngày nghỉ, ngày lễ thì bố trí tiếp công dân vào ngày làm việc ngay sau đó.

Trường hợp Giám đốc Sở bận công tác đột xuất, việc tiếp công dân sẽ được ủy quyền cho 1 Phó Giám đốc Sở thực hiện thay.

Giao Thanh tra Sở GD&ĐT thực hiện việc tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần ( trừ các ngày nghỉ lễ, nghỉ hàng tuần).

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có trách nhiệm tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong tháng tại nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình và các trường hợp đột xuất khác theo quy định của pháp luật. Lịch tiếp công dân của cơ quan, đơn vị phải niêm yết công khai ngày, giờ tiếp công dân.

Lập Phương

Tin tiêu điểm