Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 15/11/2013 11:42

Giải thể Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Đường bộ

Giải thể Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Đường bộ

(GD&TĐ) - Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định 3559/QĐ-BGTVT, giải thể Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Đường bộ, trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

(GD&TĐ) - Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định 3559/QĐ-BGTVT, giải thể Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ, trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Lý do giải thể là hoạt động của trường không có hiệu quả, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo quyết định trên, chuyển toàn bộ cơ sở vật chất, tài chính, cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động, người học nghề của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ về Trường CĐ Giao thông vận tải II.

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác quản lý đối với Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ theo quy định của pháp luật đến thời điểm ký bàn giao về Trường CĐ Giao thông vận tải II. Bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất, tài chính, cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động, người học nghề của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ theo thực tế và sổ sách, xong trước ngày 15/11/2013.

Hải Bình

TIN LIÊN QUAN