Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 19/1/2015 16:11

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

GD&TĐ - Sáng nay (19/1), Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo song ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc và Giáo dục mầm non - Sư phạm Mĩ thuật” . 
Từ thực tế đào tạo song ngành GD Mầm non - Sư phạm Âm nhạc và GD Mầm non - Sư phạm Mĩ thuật trong thời gian qua, việc tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho các chương trình song ngành này luôn là một thách thức và trăn trở của Trường CĐSP Trung ương. 

Với mục tiêu trên, hội thảo tập trung vào các nội dung: Nhu cầu sử dụng giáo viên mầm non có chuyên môn sâu về Âm nhạc, Mỹ thuật chuyên trách trong các trường mầm non; Xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện về nội dung, kiến thức, kĩ năng, thái độ; Công tác tuyên truyền giới thiệu về chương trình đào tạo và tuyển sinh; Công tác đào tạo( giảng dạy, học tập, thi kiểm tra, đánh giá…); Công tác rèn luyện nghiệp vụ nghề nghiệp thường xuyên, tổ chức TH-TTSP cho sinh viên; Các hình thức tổ chức hoạt động Âm nhạc / Mỹ thuật trong trường mầm non.

Gần 20 tham luận có chất lượng cùng những thảo luận tại Hội thảo xuất phát từ cơ sở lí luận và thực tiễn của các CB-GV, các nhà quản lý và giảng viên trực tiếp đang giảng dạy, các giáo viên các Trường Mầm non thực hành đã thống nhất định hướng xây dựng chương trình đào tạo cả về trước mắt và lâu dài, nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và phương pháp dạy và học, nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ nhằm đạt kết quả cao nhất trong quá trình đào tạo.

Các nội dung đặt ra đã được trao đổi, thảo luận đầy đủ và sâu sắc. Đây là cơ sở định hướng để nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng người học đáp ứng được nhu cầu xã hội khi đi vào thực tiễn trong thời gian tới.

Dĩ Hạ