Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 15/10/2013 07:29

Giải đáp về chế độ của kế toán trường học và chế độ tập sự của giáo viên

Giải đáp về chế độ của kế toán trường học và chế độ tập sự của giáo viên

(GD&TĐ) - Hiện tôi đang là nhân viên kế toán, công tác tại 1 trường tiểu học, hưởng lương với mã ngạch 06032 (nhân viên kế toán), QĐ do sở nội vụ ra QĐ. Công việc của tôi đang làm là kế toán ngân sách trường học, nhưng Hiệu trưởng phân công cho tôi ngoài công việc kế toán, tôi phải trực đánh trống, vệ sinh văn phòng hội đồng, rửa ấm chén (01 buổi/ 01 tuần). Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Công việc tôi được giao như vậy có đúng quy định của ngạch nhân viên kế toán hay không?

* Hỏi: Tôi trúng tuyển vào ngạch giáo viên THPT năm 2013. Trước đó tôi đã dạy hợp đồng ở trường THPT có đóng bảo hiểm xã hội hơn 2 năm nhưng khi trúng tuyển cơ quan mới vẫn thực hiện chế độ tập sự cho tôi. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc, trường hợp của tôi có được miễn tập sự không? Việc cơ quan mới tiến hành tập sự cho tôi là đúng hay sai? – Trần Ngọc Thạch (tranngocthachpc@gmail.com).

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

* Trả lời: Tại Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức có hiệu lực từ ngày 15/2/2013 hướng dẫn về trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự như sau

1. Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự.

3. Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Với hướng dẫn trên bạn có thể đối chiếu với trường hợp của mình và kiến nghị với nhà trường để được giải đáp thỏa đáng.

* Hỏi: Hiện tôi đang là nhân viên kế toán, công tác tại 1 trường tiểu học, hưởng lương với mã ngạch 06032 (nhân viên kế toán), QĐ do sở nội vụ ra QĐ. Công việc của tôi đang làm là kế toán ngân sách trường học, nhưng Hiệu trưởng phân công cho tôi ngoài công việc kế toán, tôi phải trực đánh trống, vệ sinh văn phòng hội đồng, rửa ấm chén (01 buổi/ 01 tuần). Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Công việc tôi được giao như vậy có đúng quy định của ngạch nhân viên kế toán hay không?

* Trả lời: Theo Điều 25 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định như sau: 

1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức.

2. Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm.

Với quy định trên, bạn có thể kiến nghị đề xuất với Hiệu trưởng để được giải đáp thỏa đáng.

GD&TĐ Online