Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 27/7/2017 20:27

Gia Lai yêu cầu phòng GD&ĐT báo cáo về quản lý dạy học thêm

Gia Lai yêu cầu phòng GD&ĐT báo cáo về quản lý dạy học thêm

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai có văn bản gửi các phòng GD&ĐT trên địa bàn báo cáo về tình hình thực hiện công tác quản lý dạy thêm, học thêm.

Theo văn bản này, thời gian qua, việc thực hiện công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm (DTHT) trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, hệ thống văn bản chỉ đạo được hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn; trách nhiệm quản lý hoạt động DTHT của phòng GD&ĐT được cụ thể.

Tuy nhiên, việc thực hiện quản lý hoạt động DTHT của một số phòng GD&ĐT còn một số tồn tại và hạn chế như: Việc cấp giấy phép tổ chức DTHT chưa đồng bộ, chưa thực hiện đúng quy định về quản lý cấp phép hoạt động DTHT;

Việc thanh tra, kiểm tra chưa được chú trọng thường xuyên; công tác tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm chưa được quan tâm đúng mực.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đảm bảo thực hiện tốt quy định của pháp luật về quản lý hoạt động DTHT trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý hoạt động DTHT từ tháng 8/2015 đến tháng 6/2017.

Nội dung báo cáo gồm: Tình hình cấp phép tổ chức hoạt động DTHT; việc cấp phép tổ chức hoạt động DTHT trong nhà trường; việc cấp phép tổ chức hoạt động DTHT ngoài nhà trường; công tác thanh tra, kiểm tra quản lý hoạt động DTHT; những kiến nghị, đề xuất.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các phòng GD&ĐT chuẩn bị hồ sơ minh chứng lưu tại đơn vị để phục vụ thanh tra, kiểm tra trong thời gian sắp tới.

Lập Phương