Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 24/2/2019 09:51

Gia Lai: Triển khai công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành giáo dục

Gia Lai: Triển khai công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành giáo dục

GD&TĐ - Vừa qua, căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc triển khai công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 đến các đơn vị.

Cụ thể, Sở giáo dục yêu cầu các đơn vị duy trì các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục, chính sách về bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, nâng cao nhân lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm những địa phương làm tốt, mô hình có hiệu quả trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Ngoài ra, tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, thu hút nhiều học sinh tham gia.

Đồng thời tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống: Kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng bạo lực, xâm hại cho phụ nữ, trẻ em…

Không những thế lồng ghép các chương trình về bình đẳng giới trong công tác giảng dạy và hoạt động ngoại khóa để nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh về bình đẳng giới. Thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu tiên cho trẻ em gái và phụ nữ nông thôn, dân tộc thiểu số tham gia học tập nâng cao trình độ.

Trúc Hân