Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 20/2/2017 07:07

Gia Lai: Triển khai bàn giao chức năng, nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp

Các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sẽ do Sở LĐTBXH quản lýCác trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sẽ do Sở LĐTBXH quản lý

GD&TĐ - UBND tỉnh Gia Lai vừa ra văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sang Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý.

Việc bàn giao theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và thực hiện xong trong tháng 2-2017.

Công văn của UBND tỉnh cũng nêu rõ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiến hành xây dựng dự thảo quy định về chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của 2 Sở sau khi bàn giao, trình UBND tỉnh xem xét và quyết định theo đúng quy định.

Nguyễn Dũng