Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 27/9/2015 17:45

Gia Lai: Thực hiện tinh giản biên chế ngành giáo dục

 Các đơn vị cần rà soát lại tỷ lệ học sinh và số lớp để xác định số lượng tinh giản biên chế. Các đơn vị cần rà soát lại tỷ lệ học sinh và số lớp để xác định số lượng tinh giản biên chế.

Sở GD&ĐT Gia Lai vừa có chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị trực thuộc sở triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Các đơn vị cần tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định của Chính phủ và Thông tư liên tịch của liên bộ Nội vụ và Tài chính đối với người lao động.

Sở GD&ĐT yêu cầu, xây dựng đề án tinh giản biên chế của đơn vị giai đoạn 2016 – 2021, yêu cầu phải đạt tỷ lệ 10% so với biên chế giao năm 2015.

Để đạt được tỷ lệ tinh giản 10% biên chế, các đơn vị phải rà soát lại tỷ lệ học sinh, số lớp để xác định số lượng viên chức cần tinh giản; xác định danh sách và giải quyết tinh giản biên chế số giáo viên bộ môn dôi dư do sắp xếp lại lớp học và số giáo viên không đạt chuẩn mà không thể đào tạo lại trong từng năm và cả giai đoạn 2016 – 2021.

Sắp xếp công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68. Trong đó, ưu tiên, lựa chọn những cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức giữ lại làm việc lâu dài, ổn định. Xác định, lập danh sách số công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 trong diện tinh giản biên chế theo từng kỳ/năm.

Nguyễn Dũng