Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 23/12/2017 13:03

Gia Lai: Sở GD&ĐT, Hội Cựu giáo chức thực hiện “4 cùng“

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai vừa có văn bản phối hợp với Hội Cựu giáo chức thực hiện tốt nhiệm vụ “4 cùng”.

Theo đó, yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Cựu giáo chức trên địa bàn có điều kiện hoạt động tốt hơn; cho phép các Chi hội Cựu giáo chức đủ điều kiện thành lập Hội Cựu giáo chức xã, phường, thị trấn để có tư cách pháp nhân, hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn; có cơ chế thích hợp để lắng nghe nhiều hơn các ý kiến đóng góp của Hội cho ngành Giáo dục.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý có trách nhiệm phối hợp với Hội Cựu giáo chức, Chi hội Cựu giáo chức trên địa bàn thực hiện tốt “4 cùng”: Cùng đánh giá thực tiễn và chất lượng giáo dục; cùng bàn giải pháp đổi mới; cùng tổ chức một số hoạt động; cùng chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo đương chức và nghỉ hưu.

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, có trách nhiệm phối hợp với Hội Cựu giáo chức trên địa bàn xây dựng kế hoạch thực hiện tốt “4 cùng”.

Định kỳ trước ngày 15 của tháng cuối quý, 6 tháng cuối năm báo cáo tình hình thực hiện “4 cùng” về Sở để tổng họp báo cáo Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh theo quy định.

Lập Phương