Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 9/3/2018 08:48

Gia Lai: Rà soát, tịch thu sách vi phạm trong thư viện trường học

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai vừa có văn bản đề nghị thủ trưởng các đơn vị tổ chức cho tiến hành kiểm tra, rà soát tại các thư viện trường học và trong học sinh.

Sở này lưu ý, nếu thư viện trường học có 2 cuốn sách: cuốn "Từ điển Hán Việt hiện đại”, xác nhận đăng ký xuất bản số 44-2014/CXB/21- 02/TĐ và cuốn “Từ điển Việt Hán hiện đại”, xác nhận đăng ký xuất bản số 44- 2014/CXB/22-02/TĐ - tác giả Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục - Nhà xuất bản Thời Đại thì thu hồi và giao nộp về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố.

Thời hạn rà soát xong trước ngày 18/3/2018 để các Phòng Văn hóa và Thông tin giao nộp về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Lý do: Sách không nộp lưu chiểu nhưng đã phát hành, vi phạm Điểm d, Khoản 2, Điều 10 Luật Xuất bản năm 2012.

Lập Phương