Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 5/10/2019 14:37

Gia Lai ngưng tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép tổ chức dạy học thêm

Ảnh minh họa/internet.Ảnh minh họa/internet.

GD&TĐ - Ngày 4/10, Sở GD&ĐT Gia Lai đã có văn bản gửi các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về dạy thêm, học thêm.

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, phổ biến các quy định tại Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các điều quy định của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012; trừ các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT đã công bố hết hiệu lực theo Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019.

Sở GD&ĐT cũng thông báo ngưng tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm.

Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/8/2019 công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Lý do: Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014. Thời điểm hết hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Các điều hết hiệu lực tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT liên quan tới: Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; Yêu cầu đối với người dạy thêm; Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm;

Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm; Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm.

Hải Bình

Tin tiêu điểm