Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 9/1/2019 10:33

Gia Lai hướng dẫn công tác bảo vệ trẻ em

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai hướng dẫn công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, học sinh.

Trong đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn lựa chọn nội dung lồng ghép, tích hợp kiến thức về bảm đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục của nhà trường. Thực hiện công tác tư vấn học đường, công tác xã hội trường học.

Bên cạnh lưu ý về tài liệu, học liệu giảng dạy; lưu ý triển khai hoạt động đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; Sở GD&ĐT cũng đưa ra các biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường; hỗ trợ người học có nguy cơ bị bạo lực học đường; biện pháp can thiệp khi xảy ra bạo lực học đường; yêu cầu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng và đồ chơi trẻ em để đảm bảo an toàn trong cơ sở giáo dục.

Trong đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị xây dựng, công khai và thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ sở giáo dục có sự tham gia của người học. Thiết lập kênh thông tin như hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin của người học, bảo mật cho người cung cấp thông tin.

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa, hoạt động xã hội, hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh... phù hợp với người học. Thực hiện công tác y tế trường học, công tác tư vấn, trợ giúp người học.

Đặc biệt, cần thường xuyên trao đổi thông tin với gia đình người học và cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của người học.

Lập Phương