Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 28/8/2017 11:08

Gia Lai hướng dẫn các khoản thu ngoài ngân sách năm học 2017 - 2018

Gia Lai hướng dẫn các khoản thu ngoài ngân sách năm học 2017 - 2018

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai gửi các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở hướng dẫn thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách năm học 2017 - 2018.

Theo đó, đối với những khoản thu để mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập, sinh hoạt như quần áo thể dục thể thao, phù hiệu học sinh,... các cơ sở giáo dục thống nhất chủ trương, kiểu mẫu với phụ huynh học sinh, phụ huynh học sinh tự lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức thực hiện thích hợp.

Đối với những khoản đóng góp được thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh như tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú..., yêu cầu nhà trường phải thỏa thuận với cha mẹ học sinh về chủ trương, công khai mức thu, nội dung chi đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chỉ.

Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp quản lý các khoản thu, chi nêu trên theo quy định; không giao việc thu, chi, quản lý các khoản kinh phí này cho Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, học phí đào tạo CĐ, trung cấp của các trường công lập năm học 2017 - 2018.

Trong đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thực hiện cam kết và nghiêm túc không thu các khoản ngoài học phí trái quy định trong trường học, có hình thức xử lý nghiêm với các đơn vị, cá nhân cố ý vi phạm.

Lập Phương