Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 13/9/2017 15:18

Gia Lai: Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho HSSV gia đình khó khăn

Gia Lai: Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho HSSV gia đình khó khăn

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai vừa có văn bản hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho HSSV gia đình đông con, khó khăn về kinh tế năm 2017.

Theo đó, ngoài mức hỗ trợ 30% do ngân sách nhà nước đóng, học sinh còn được Quỹ kết dư khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016 của tỉnh hỗ trợ thêm 20% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thủ tục để được hỗ trợ thêm 20% mức đóng bảo hiểm y tế như sau: học sinh làm đơn đề nghị UBND xã xác nhận thuộc đối tượng hộ gia đình đông con, khó khăn về kinh tế. Các cơ sở giáo dục tổng hợp, làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện để giải quyết chế độ hỗ trợ cho học sinh.

Chế độ hỗ trợ thêm 20% cho đối tượng nói trên chỉ thực hiện trong năm 2017, không hỗ trợ cho năm 2018.

Cũng trong văn bản này, Sở GD&ĐT Gia Lai yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế học sinh; khẳng định bảo hiểm y tế học sinh là loại hình bắt buộc theo quy định của pháp luật; triển khai cho giáo viên chủ nhiệm các lớp họp với phụ huynh để tuyên truyền, vận động các bậc cha mẹ tích cực hưởng ứng tham gia bảo hiểm y tế học sinh.

Lập Phương