Giáo dục
Địa phương

Gia Lai công bố 27 trung tâm ngoại ngữ, tin học hợp pháp

HẢI BÌNH - 16:26 20/01/2020
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, tính đến ngày 17/1/2020, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có 27 trung tâm ngoại ngữ, tin học được thành lập và đi vào hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật; trong đó có 1 trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập và 26 trung tâm ngoại ngữ tư thục.

Cụ thể gồm: Trung tâm ngoại ngữ và tin học tỉnh Gia Lai (công lập); Trung tâm Anh ngữ Âu Việt; Trung tâm ngoại ngữ Sao Kim; Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ - VAEC; Trung tâm ngoại ngữ Việt Anh; Trung tâm Anh Ngữ Việt Mỹ - VƯG;

Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt Mỹ - EVAS; Trung tâm ngoại ngữ Việt Á; Trung tâm ngoại ngữ Anh ngữ Á Châu; Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế LangPlus; Trung tâm ngoại ngữ Anh ngữ SPEAK UP;

Trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn; Trung tâm ngoại ngữ Wonderland Gia Lai; Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders; Trung tâm ngoại ngữ Dân Việt; Trung tâm ngoại ngữ Anh ngữ Speak Up Đak Đoa;

Trung tâm ngoại ngữ Tư duy và Tương tác thực dụng Pleiku; Trung tâm ngoại ngữ Rainbow; Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt; Trung tâm ngoại ngữ Topie; Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Ocean Edu;

Trung tâm ngoại ngữ EB Gia Lai; Trung tâm ngoại ngữ Everybody Up; Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ Kbang; Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ la Grai; Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ Mang Yang; Trung tâm ngoại ngữ Anh ngữ ETC Gia Lai.

Các Trung tâm ngoại ngữ, tin học được thành lập và cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh đảm bảo các điều kiện về đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục theo quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và hoạt động theo Quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Hải Bình

Bình luận của bạn đọc