Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 17/1/2018 14:45

Gia Lai chấn chỉnh quản lý việc dạy tiếng dân tộc thiểu số

Gia Lai chấn chỉnh quản lý việc dạy tiếng dân tộc thiểu số

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, chấp hành chế độ báo cáo khi triển khai dạy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trong đó yêu cầu trước khi khai giảng, các đơn vị cần báo cáo và nộp hồ sơ mở lớp về Sở gồm: Các văn bản phê duyệt mở lớp của cơ quan quản lý; kế hoạch giảng dạy; danh sách trích ngang giáo viên giảng dạy; danh sách học viên đăng ký học.

Trước khi tổ chức kiểm tra cuối khóa, cần thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định của Bộ và hướng dẫn của Sở GD&ĐT; đồng thời báo cáo về Sở qua các phòng chuyên môn nghiệp vụ liên quan để theo dõi kiểm tra, giám sát việc tổ chức kiểm tra cuối khóa.

Sở GD&ĐT nhấn mạnh, đơn vị nào không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và thực hiện mở lớp không đúng quy định, Sở sẽ không công nhận kết quả và đề nghị xử lý trách nhiệm theo quy định hiện hành.

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, thời gian qua, công tác dạy học tiếng dân tộc thiểu số đã đạt được kết quả khả quan, có chuyển biến tích cực về chất lượng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dạy học tại một số đơn vị chưa thật sự bám sát, chuẩn bị đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại các văn bản chỉ đạo của Sở về tuyển sinh, mở lớp dạy và học tiếng Jrai, Bahnar cho các đối tượng; việc chấp hành chế độ báo cáo chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định...

Lập Phương