Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 22/2/2016 15:00

Gia hạn làm thủ tục đi học tiến sĩ theo Đề án 911

Gia hạn làm thủ tục đi học tiến sĩ theo Đề án 911

GD&TĐ - Cục Đào tạo với nước ngoài vừa có thông báo gia hạn thời gian làm thủ tục đi học tiến sĩ ở nước ngoài cho ứng viên trúng tuyển học bổng theo Đề án 911 năm 2014.

Theo đó, thời hạn đến hết tháng 3/2016 đối với ứng viên trúng tuyển học bổng ngân sách nhà nước năm 2014 tại danh sách kèm theo Quyết định số 100/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Đến hết tháng 5/2016 đối với ứng viên trúng tuyển học bổng ngân sách nhà nước năm 2014 tại danh sách kèm theo Quyết định số 133/QĐ-BGDĐT ngày 5/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ứng viên phải hoàn thiện hồ sơ đi học nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Căn cứ vào hồ sơ, văn bản chấp nhận và các điều kiện nhập học của cơ sở đào tạo nước ngoài đáp ứng đầy đủ các quy định, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét ra quyết định chính thức cử đi học và cấp học bổng.

Bộ không làm thủ tục cử đi học đối với những trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

Đan Thảo