Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 20/2/2017 13:07

Duy trì giám sát sĩ số, sức khỏe học sinh hằng ngày tại trường

Duy trì giám sát sĩ số, sức khỏe học sinh hằng ngày tại trường

GD&TĐ - Đây là nội dung trong Chương trình phối hợp thực hiện công tác y tế trường học (YTTH) giai đoạn 2017 - 2020 của Sở Y tế phối hợp và Sở GD&ĐT Hải Dương.

Chương trình phối hợp nói trên cũng đưa chỉ tiêu phấn đấu 100% trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn có phòng y tế, bảo đảm diện tích, thuận tiện công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh; 100% các trường bố trí cán bộ làm công tác YTTH theo quy định.

Đảm bảo 100% các cơ sở giáo dục cung cấp đủ nước sạch cho sinh hoạt và ăn uống; tăng cường đảm bảo các điều kiện vệ sinh trường học, lớp học và các công trình vệ sinh trường học theo quy định.

100% các trường tổ chức ăn bán trú, nội trú (có căng tin, bếp ăn tập thể) đảm bảo các điều kiện ATTP theo quy định. 100% trường mầm non, phổ thông tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe theo chuyên khoa cho học sinh với trên 98,5% học sinh được khám. 100% các trường hợp mắc bệnh được thông báo cho gia đình để phối họp chuyển tuyến và theo dõi điều trị. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế…

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Sở Y tế, Sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh tật học đường và tăng cường đội ngũ nhân viên YTTH tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo mỗi trường học có 1 cán bộ y tế làm công tác YTTH.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe theo hướng nâng cao sức khỏe trong trường học. Từng bước huy động sự tham gia chủ động của học sinh, cha mẹ học sinh trong bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe học sinh. Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh. Kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống YTTH các cấp. Kiểm tra, giám sát, đánh giá về công tác YTTH. Tăng cường công tác quản lý và tổ chức thực hiện. Đảm bảo kinh phí thực hiện công tác YTTH…

Lập Phương