Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 1/9/2017 10:58

Đưa tiêu chí nâng cao chất lượng dạy học để đánh giá năng lực giáo viên

Đưa tiêu chí nâng cao chất lượng dạy học để đánh giá năng lực giáo viên

GD&TĐ - Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra với các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX tại văn bản về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên .

Cụ thể, Sở GD&ĐT yêu cầu Ban giám hiệu các trường THPT, Ban giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX xây dựng chương trình giáo dục nhà trường, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục của đơn vị.

Kế hoạch tổng thể của nhà trường và việc tổ chức thực hiện phải phù hợp với điều kiện, đặc thù riêng của đơn vị; đảm bảo các quy định về thực hiện chương trình; chú trọng đến công tác hướng dẫn, tư vấn sao cho phù hợp với năng lực, sở trường của mỗi học sinh.

Hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các TT GDNN -GDTX cần tập trung quản lý nền nếp và kỷ cương trong dạy và học. Cần quyết liệt trong phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi. Hiệu trưởng trường THPT/ Giám đốc các trung tâm chịu trách nhiệm trước giám đốc Sở GDĐT về chất lượng giáo dục của đơn vị.

Phó hiệu trưởng/ phó giám đốc phụ trách chuyên môn cần tập trung vào quản lý chuyên môn, đặc biệt là việc dự giờ thăm lớp. Cần quan tâm đến hiệu quả và chất lượng của giờ dạy để từng bước nâng cao chất lượng của mỗi bộ môn.

Trong quá trình tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo, ôn tập phải chú trọng đến công tác quản lý nền nếp dạy và học như chính khóa. Tiến hành khảo sát nguyện vọng chọn môn thi của học sinh và tổ chức chia lớp ôn theo nguyện vọng của học sinh ngoài giờ học chính khóa.

Sở GĐ&ĐT cũng nhấn mạnh việc xây dựng ngân hàng đề kiểm tra theo đúng quy trình và cấu trúc của Bộ GD&ĐT để phục vụ việc kiểm tra thường xuyên và định kỳ; việc kiểm tra đánh giá cần thực hiện nghiêm túc, không chạy theo thành tích, đánh giá chính xác năng lực của người học.

Xây dựng kế hoạch cụ thể, khoa học để tổ chức ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia. Đưa ra các tiêu chí nâng cao chất lượng dạy và học để đánh giá năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn.

Tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Khuyến khích việc sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, liên trường.

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đáp ứng yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia.

Lập Phương

Tin tiêu điểm