Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 12/3/2017 07:07

Đưa nội dung giáo dục đời sống gia đình vào hoạt động ngoại khóa

Đưa nội dung giáo dục đời sống gia đình vào hoạt động ngoại khóa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế vừa có văn bản đề nghị các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố, các trường THPT trực thuộc và các trung tâm GDNN-GDTX thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2017.

Trong đó yêu cầu các đơn vị chủ động tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, đặc biệt là dịp kỷ niệm các ngày lễ về gia đình; đưa nội dung giáo dục đời sống gia đình vào hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên, học sinh; nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán hành vi bạo lực gia đình, những hủ tục ảnh hưởng đến đời sống gia đình.

Tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về giáo dục đời sống gia đình tại đơn vị.

Phối hợp xây dựng, biên soạn và cung cấp tài liệu giáo dục đời sống gia đình cho cơ sở.

Tham mưu, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các hoạt động giáodục đời sống gia đình tại các Trung tâm học tập cộng đồng, kết hợp với các thiết chế văn hóa cơ sở và các tổ chức khuyến học; đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tại địa phương trong việc lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đời sống văn hóa.

Đánh giá tình hình tổ chức hoạt động về Chương trình giáo dục đời sống gia đình và thực hiện tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình của đơn vị.

Lập Phương

Tin tiêu điểm