Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 18/1/2018 11:04

Gia Lai:

Đưa hoạt động thư viện trường học là một tiêu chuẩn đánh giá thi đua

Đưa hoạt động thư viện trường học là một tiêu chuẩn đánh giá thi đua

GD&TĐ - Đưa hoạt động thư viện trường học là một trong những tiêu chuẩn đánh giá thi đua các trường. Nội dung này được Sở GD&ĐT Gia Lai đưa ra trong văn bản triển khai công tác thư viện trường học.

Cụ thể, trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GDĐT phân công lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp phụ trách công tác thư viện trường học. Có kế hoạch chỉ đạo công tác thư viện ngay từ đầu năm học.

Tổ chức kiểm tra, khảo sát để nắm vững các số liệu và thực trạng thư viện trường học trên địa bàn theo tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông; phân loại thư viện trường học các trường thuộc địa bàn; giao chỉ tiêu phấn đấu thư viện đạt và vượt chuẩn cho các trường học.

Đồng thời, thực hiện đúng quy trình và tiến độ kiểm tra, thẩm định danh hiệu thư viện và bồi dưỡng đội ngũ; đưa hoạt động thư viện trường học là một trong những tiêu chuẩn đánh giá thi đua các trường.

Để hoạt động thư viện trường học đúng quy định, đạt hiệu quả, phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập trong các đơn vị trường học, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu lãnh đạo nhà trường phân công một lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác thư viện, bố trí cán bộ làm công tác thư viện trường học ổn định, được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ thư viện.

Xây dựng kế hoạch công tác thư viện cả năm và từng tháng phù hợp với chương trình và nhiệm vụ năm học. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác thư viện. Quản lý chặt chẽ, tổ chức hoạt động thư viện hiệu quả đồng thời với việc đảm bảo an toàn vốn tài liệu và các tài sản của thư viện...

Lập Phương