Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 11/11/2017 08:33

Đưa chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” vào phong trào thi đua

Đưa chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” vào phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020. Ảnh minh họaĐưa chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” vào phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020. Ảnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Kạn hướng dẫn các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc, các phòng thuộc Sở, các trung tâm GDNN-GDTX thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020.

Theo văn bản này, việc đưa chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” vào phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW; động viên cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để đổi mới, sáng tạo trong công tác, hoạt động dạy và học của nhà giáo và học sinh, tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng GD&ĐT.

Sở GĐ&ĐT yêu cầu mỗi cấp học, bậc học và ngành học phải cụ thể hóa nội dung “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” cho phù hợp để thực hiện trong từng năm học. Qua đó, mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động có ý thức và giải pháp để thường xuyên cải tiến, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác, giảng dạy và giáo dục của mình.

Thi đua đổi mới, sáng tạo phải gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành trong từng năm học.

Trong mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, mỗi cơ sở giáo dục cần phải tạo điều kiện và môi trường tốt nhất để phát huy tính chủ động, sáng tạo của mọi người trong học tập, nghiên cứu khoa học; phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong dạy và học, từ đó nhân rộng, tạo bước chuyển biến mới, rõ rệt góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

Việc xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục; đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng có tác dụng nêu gương, giáo dục, có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội; thành tích đến đâu khen đến đó;

Không chấp nhận việc khen thưởng nhiều nhưng kết quả công việc trong từng cơ quan, đơn vị vẫn chuyển biến chậm, hiệu quả thấp. Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được.

Lập Phương