Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 16/3/2017 15:07

Dự thảo tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dạy trường công

Dự thảo tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dạy trường công

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành dự thảo quy định về việc tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập.

Dự thảo quy định về việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (gọi tắt là viên chức), bao gồm: tiêu chuẩn giao nhiệm vụ bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Chương trình, thời lượng bồi dưỡng thực hiện theo chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục làm nhiệm vụ bồi dưỡng và nhu cầu của học viên, cơ sở bồi dưỡng được quyền chủ động lựa chọn một trong 2 hình thức: tập trung; bán tập trung.

Tiêu chuẩn để cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng

Là đơn vị có ít nhất 10 năm kinh nghiệm đào tạo từ trình độ cao đẳng trở lên trong chương trình được giao tổ chức bồi dưỡng.

Đội ngũ giảng viên: Có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với từng chương trình tham gia bồi dưỡng viên chức;

Giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định trong chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Có tối thiểu 70% giảng viên cơ hữu và 30% giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy một chương trình bồi dưỡng;

Có chương trình chi tiết và tài liệu bồi dưỡng được xây dựng trên cơ sở chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đã được thẩm định theo quy định;

Có đủ tài liệu học tập, tài liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy và học tập;

Có cơ sở vật chất thiết bị, kỹ thuật, cơ sở thực hành đáp ứng được công tác bồi dưỡng; Đã xây dựng các công cụ tự đánh giá của cơ sở đào tạo.

Đến năm 2018, yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục tham gia bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đều được đánh giá ngoài và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT tại Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

Các viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo giáo viên, các trường cao đẳng sư phạm.

Lập Phương

Tin tiêu điểm