Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 18/5/2018 10:30

Dự thảo Luật GD ĐH: Không quy định cơ quan nhà nước thực hiện xếp hạng ĐH

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Về xếp hạng các cơ sở giáo dục, Dự thảo Luật Giáo dục đại học đã quy định theo hướng sửa đổi tên và nội dung Điều 9 Luật GDĐH hiện hành thành “xếp hạng cơ sở giáo dục đại học”, hoàn chỉnh quy định về xếp hạng để tạo động lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Dự thảo Luật cũng quy định cho phép các pháp nhân độc lập thực hiện xếp hạng theo xu hướng quốc tế, không quy định cơ quan nhà nước thực hiện xếp hạng như Luật giáo dục đại học hiện hành.

Về phân tầng các cơ sở giáo dục đại học: tuy không gọi là quy định về phân tầng nhưng Dự thảo Luật Giáo dục Đại học đã bổ sung quy định về việc căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, cơ sở giáo dục đại học xác định mục tiêu phát triển, định hướng hoạt động theo hai loại:

a) Cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu;

b) Cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng.

Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định tiêu chí công nhận cơ sở giáo dục đại học  theo định hướng nghiên cứu trên cơ sở kết quả đào tạo, nghiên cứu; có chính sách phù hợp để phát triển các cơ sở giáo dục đại học  định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng.

Bên cạnh đó việc phân tầng các cơ sở giáo dục đại học  còn được thực hiện bởi nhiệm vụ quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học  (sửa Điều 11).

Theo PV
Bộ GD&ĐT