Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 9/1/2018 09:08

Đồng Tháp rà soát cơ sở vật chất trường học

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đồng Tháp vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện rà soát và đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở các cơ sở giáo dục.

Trong đó hướng dẫn, trường có nhiều cấp học được yêu cầu thống kê theo biểu mẫu của từng cấp học (quy mô học sinh, lớp, giáo viên, phòng học nếu sử dụng riêng), đối với phòng học, các khối chức năng, hạng mục phụ trợ (hàng rào, nhà vệ sinh, sân, diện tích đất,...), nhân viên sử dụng chung thống kê theo cấp học cao nhất;

Trường hợp 2 trường dùng chung một địa điểm, trên cơ sở quy hoạch mạng lưới trường, lớp học xác định trường để thống kê cho phù hợp.

Điểm lẻ các trường mầm non xây dựng phòng học trên đất trường tiểu học hoặc THCS, thống kê phòng học đó cho trường mầm non. Trường đang mượn cơ sở vật chất của trường khác, không thống kê cơ sở vật chất mượn vào trường mình mà do trường cho mượn thống kê.

Trường nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học, dự án của tỉnh hoặc các chương trình, dự án của huyện, thị xã, thành phố), đã khởi công xây dựng, đang được trang bị thiết bị thì xem như cơ sở vật chất, thiết bị đã có và thống kê là số liệu hiện trạng.

Trường chưa khởi công, chưa được cung cấp thiết bị nhưng nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thống kê vào cột đã có chủ trương đầu tư giai đoạn 2017-2020.

Các thông tin về quy mô học sinh, lớp, giáo viên, nhân viên các năm tiếp theo: tính toán theo tình hình thực tế học sinh trong độ tuổi trên địa bàn, đồng thời rà soát đối chiếu với quy hoạch chi tiết mạng lưới trường, lớp học để xác định quy mô học sinh từng năm cho phùhợp...

Báo cáo gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 20/2/2018, riêng các trường THPT gửi trước ngày 10/2/2018 để tổng hợp.

Lập Phương