Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 16/2/2018 10:00

Đồng Tháp: Huy động hết trẻ khuyết tật trong độ tuổi tham gia GD hòa nhập

Đồng Tháp: Huy động hết trẻ khuyết tật trong độ tuổi tham gia GD hòa nhập

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đồng Tháp hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật từ năm học 2017-2018. Theo đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng được nhấn mạnh là tuyển sinh và duy trì sĩ số học sinh khuyết tật tham gia giáo dục hòa nhập.

Với nội dung này, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, trường điều tra nắm chắc số trẻ trong độ tuổi đặc biệt đối với trẻ khuyết tật để có biện pháp huy động hết trẻ khuyết tật trong độ tuổi tham gia giáo dục hòa nhập.

Phòng GD&ĐT chỉ đạo thống nhất việc bàn giao giữa các trường, đặc biệt đối với học sinh khuyết tật cần bàn giao đầy đủ hồ sơ theo dõi học sinh khuyết tật trong quá trình học tập.

Các trường có các biện pháp cụ thể duy trì số trẻ khuyết tật tham gia hòa nhập, không để có trường hợp bỏ học vì khó khăn trong học tập và điều kiện hoàn cảnh khó khăn.

Nhà trường tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp với đoàn thể huy động các nguồn lực để tạo được nguồn kinh phí hỗ trợ trẻ khuyết tật tham gia hòa nhập tại trường, địa phương.

Sở GD&ĐT cũng cho biết sẽ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện nhiệm vụ giáo dục hòa nhập – học sinh khuyết tật.

Các trường THPT và phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố tham gia lớp tập huấn tại Sở GD&ĐT, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, đảm bảo tất cả các giáo viên dạy các lớp có học sinh khuyết tật ở các trường đều được bồi dưỡng theo chương trình, nội dung bồi dưỡng do Sở GD&ĐT tập huấn.

Lập Phương