Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 29/4/2017 16:07

Đồng Tháp: Điều động, biệt phái giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu từ 1-5/6

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đồng Tháp vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở hướng dẫn tạm thời thực hiện việc chuyển công tác và xét tuyển đặc cách đối với viên chức ngành GD&ĐT năm 2017.

Theo đó, về công tác thuyên chuyển, trong tháng 4/2017, các cơ sở giáo dục thông báo, công khai kế hoạch xét thuyên chuyển đến viên chức trước ngày 30/4/2017.

Viên chức nộp hồ sơ cho đơn vị, xin chuyển công tác trong trước ngày 5/5. Họp xét chuyển công tác, công khai kết quả xét chuyển tại đơn vị và chuyển về cơ quan quản lý trực tiếp đến 10/5/2017.

Từ ngày 1/5/2017 đến 10/5/2017: Các cơ sở giáo dục thực hiện công tác rà soát và lập kế hoạch nhu cầu viên chức cho năm học mới; đề xuất với Sở, phòng GD&ĐT điều động, biệt phái viên chức từ trường thừa sang trường thiếu.

Từ ngày 10/5/2017 đến 15/5/2017: Sở, phòng GD&ĐT thực hiện công tác rà soát và lập kế hoạch nhu cầu giáo viên cho năm học mới; dự kiến điều động, biệt phái giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu giáo viên.

Từ ngày 15/5/2017 đến 31/5/2017: Sở, phòng GD&ĐT (cấp huyện) thực hiện tiếp nhận hồ sơ từ các cơ sở giáo dục tổng hợp gửi về; phân tích hồ sơ và công khai danh sách viên chức nộp hồ sơ chuyển công tác.

Hoàn chỉnh thủ tục và chuyển hồ sơ về cơ quan quản lý các cơ sở giáo dục nơi viên chức xin chuyển đến. Riêng hồ sơ viên chức xin chuyển công tác ra ngoài tỉnh, Sở, UBND cấp huyện họp xét và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/5.

Từ ngày 1/6 đến ngày 5/6: Sở, phòng GD&ĐT thực hiện công tác điều động, biệt phái giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu giáo viên.

Từ ngày 6/6 đến ngày 11/6: Sở, phòng GD&ĐT thực hiện các nội dung: Công khai nhu cầu tiếp nhận viên chức. Công khai danh sách viên chức xin chuyển công tác tại cơ quan và trên website của cơ quan. Viên chức nộp đơn xin thay đổi nguyện vọng (nếu có) cho Sở, phòng GD&ĐT theo phân cấp quản lý.

Từ ngày 12/6 đến ngày 15/6: Sở GDĐT, UBND cấp huyện tổ chức họp xét chuyển công tác viên chức (nội bộ) giữa các cơ sở giáo dục trực thuộc với nhau; viên chức từ các cơ sở giáo dục ngoài thẩm quyền quản lý trong phạm vi tỉnh trên cơ sở căn cứ nhu cầu tiếp nhận đã công khai. Mời cán bộ quản lý các đơn vị có viên chức xin chuyển công tác, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận và viên chức xin chuyển công tác cùng dự họp.

Gửi văn bản trả lời việc tiếp nhận hay không tiếp nhận viên chức giữa UBND cấp huyện với nhau; giữa Sở GDĐT với UBND cấp huyện, Sở có liên quan và ngược lại. Thực hiện đến ngày 15/6. Sau thời gian này, các cơ quan quản lý không gửi văn bản trả lời xem như không tiếp nhận.

Lập Phương

Tin tiêu điểm