Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 23/6/2015 19:00

Đồng Tháp: Công khai minh bạch trong công tác thuyên chuyển giáo viên

Đồng Tháp: Công khai minh bạch trong công tác thuyên chuyển giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đồng Tháp cho biết sẽ thực hiện công khai trên website của Sở một số nội dung liên quan đến công tác thuyên chuyển giáo viên, nhằm tăng cường hơn nữa việc công khai minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong ngành GD&ĐT, cũng như trong xã hội đối với công tác thuyên chuyển giáo viên.

Những nội dung công khai gồm: Công khai hướng dẫn thuyên chuyển giáo viên. Cụ thể, tháng 4 hàng năm, Sở GDĐT sẽ ban hành văn bản hướng dẫn, qui định cụ thể điều kiện, tiêu chuấn... thuyên chuyển gửi đến các Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc. Tháng 5, 6 hàng năm sẽ tiếp nhận hồ sơ xin chuyển đi, chuyển đến.

Công khai danh sách giáo viên xin chuyển đi, chuyển đến: Cuối tháng 5 hàng năm, Sở sẽ công khai danh sách giáo viên xin chuyển đi ngoài tỉnh, cuối tháng 6 hàng năm sẽ công khai danh sách giáo viên xin thuyên chuyển trong tỉnh và danh sách giáo viên ngoài tỉnh xin chuyển đến để giáo viên theo dõi, đối chiếu.

Công khai nhu cầu, chỉ tiêu: Cuối tháng 6 hàng năm, sau khi duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, rà soát học sinh và số lớp 11, 12; rà soát đội ngũ giáo viên hiện có, Sở sẽ công khai nhu cầu giáo viên của tất cả đơn vị trực thuộc đe giáo viên biết và theo dõi.

Tổ chức họp xét thuyển chuyển: Chậm nhất đầu tháng 8 hàng năm, Sở thành lập Hội đồng xét thuyên chuyển do Lãnh đạo Sở làm Chủ tịch Hội đồng, mời Sở Nội vụ đến dự, theo dõi, giám sát và góp ý; mời giáo viên có xin thuyên chuyển đến dự để biết lý do được thuyên chuyển, hoặc không được thuyên chuyển, giải đáp thắc mắc liên quan cho giáo viên (nếu có); và mời Thủ trưởng các đơn vị có giáo viên xin chuyển đi và đơn vị có giáo viên xin chuyển đến, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận giáo viên cùng dự để đóng góp ý kiến. Nếu giáo viên xin thuyên chuyển không đến dự cuộc họp xét được, giáo viên có thể uỷ quyền (bằng văn bản) cho người thân đến dự.

Công khai kết quả: Sau khi Hội đồng họp xét kết thúc, Sở sẽ công khai kết quả trên website của Sở và gửi về các đơn vị. Trong thời gian 5 ngày làm việc, nếu giáo viên xin thuyên chuyến có thắc mắc khiếu nại thì gửi đơn đến Sở GDĐT xem xét. Sau thời gian này, Sở sẽ ký quyết định chính thức cho các trường hợp được thuyên chuyển.

Lập Phương