Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 28/1/2019 13:51

Đồng Nai: 6 cán bộ quản lí cơ sở GD vi phạm kỷ luật bị xử lý trong học kỳ I

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Báo sơ kết học kỳ I và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp cơ bản học kỳ II năm học 2018 – 2019 của Sở GD&ĐT Đồng Nai cho biết: Trong học kỳ I, toàn ngành có 6 cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục vi phạm kỷ luật bị xử lý. Trong đó, giáo dục mầm non có 2 người; tiểu học có 1 người; THCS có 3 người; THPT có 1 người.

Sở GD&ĐT cũng cho biết, Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục đã triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về tăng cường triển khai thực hiện kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục chưa thực hiện chặt chẽ công tác công khai, chưa tổ chức kiểm tra nội bộ về kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ theo chỉ đạo của cấp trên.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của CBQL giáo dục các cấp, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chuẩn, tiêu chí CBQL giáo dục các cấp, chương trình, kế hoạch bồi dưỡng đạt chuẩn các vị trí chức danh quản lý. Thực hiện đánh giá, phân loại CBQL giáo dục theo chuẩn; thực hiện công tác bổ nhiệm CBQL các cấp căn cứ năng lực quản lý, lãnh đạo và đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định; công tác luân chuyển CBQL.

Chú trọng công tác bồi dưỡng CBQL cơ sở giáo dục, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị trong các cơ sở GD&ĐT. CBQL cơ sở giáo dục được tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý hoạt động chuyên môn.

Trong học kỳ I, Sở GD&ĐT Đồng Nai đã bổ nhiệm mới CBQL cơ sở giáo dục mầm non 15 người, tiểu học 17 người, THCS 13 người, THPT 3 người.

Lập Phương

Tin tiêu điểm