Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 24/2/2017 07:07

Đôn đốc triển khai thực hiện các quy định về y tế trường học

Đôn đốc triển khai thực hiện các quy định về y tế trường học

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD&ĐT về việc đôn đốc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư liên tịch số 13/TTLT/BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học.


Theo văn bản này, ngày 12/5/2016, Liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số 13. Sau khi ban hành Thông tư, Bộ GD&ĐT đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện công tác y tế trường học theo quy định của Thông tư liên tịch số 13 tại các địa phương.

Qua công tác kiểm tra, bên cạnh phần lớn các địa phương triển khai kịp thời tới các cơ sở giáo dục, một số địa phương chưa triển khai các nội dung của Thông tư liên tịch số 13 đến các nhà trường dẫn đến công tác y tế trong một số trường học gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Để các nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 13 được triển khai đồng bộ, hiệu quả tại địa phương, Bộ GD&ĐT đề nghị sở giáo dục và đào tạo phối hợp chặt chẽ với sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các nội dung về công tác y tế trường học được quy định tại Thông tư liên tịch số 13/TTLT/BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế tại địa phương rà soát, đánh giá tình hình công tác y tế trường học, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các quy định của Thông tư liên tịch số 13, báo cáo kết quả triển khai, thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn. Báo cáo xây dựng theo các biểu mẫu được quy định tại Thông tư liên tịch số 13.

Nhận được công văn này, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và báo cáo tình hình thực hiện về Bộ GD&ĐT trước 30/5/2017.

Theo Bộ GD&ĐT