Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 11/5/2013 21:03

Đối tượng hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP?

Đối tượng hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP?

(GD&TĐ) - Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi là giáo viên hiện đang công tác tại trường tiểu học thuộc thị trấn của một huyện thuộc tỉnh Quảng Trị. Trước đây trường nằm tác tại vùng đặc biệt khó khăn và tôi đã được hưởng các chế độ ưu đãi (60 tháng) dành cho cán bộ, giáo viên. Từ năm 2009 đến nay tôi không được hưởng các phụ cấp ưu đãi nữa với lý do là địa bàn tôi đang công tác không được công nhận là vùng khó khăn. Tuy nhiên vừa qua, tôi có quyết định chuyển công tác đến một xã thuộc huyện khác và xã này thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vậy trường hợp của tôi có được các chế độ ưu đãi theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP không?

* Trả lời: Theo thư bạn viết, bạn đang công tác ở địa bàn không thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Do đó trường hợp của bạn nếu được cơ quan có thẩm quyền điều động đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn  thì bạn vẫn tiếp tục được hưởng các chế độ chính sách quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP mặc dù trước đây bạn đã được hưởng các chế độ chính sách quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP trong thời gian ông công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tiết học lớp 1 ở trường tiểu học Yang Mao
Tiết học lớp 1 ở trường tiểu học Yang Mao

* Hỏi: Tôi là giáo viên từ vùng thuận lợi lên vùng đặc biệt khó khăn công tác từ 2006 đến nay. Theo nghị định 61/2006/NĐ-CP thì tôi đã được hưởng chế độ thu hút 5 năm. Tuy nhiên hiện nay tôi vẫn đang trực tiếp giảng dạy tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, vậy xin hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp thu hút nữa không?  - Dương Thị Lý – Bắc Giang (duonglybg@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định: Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Theo quy định trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút.

GD&TĐ Online