Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 29/10/2013 10:51

Đối tượng hưởng chế độ chính sách theo NĐ 116/2010/NĐ-CP

Đối tượng hưởng chế độ chính sách theo NĐ 116/2010/NĐ-CP

(GD&TĐ) - Trường hợp nào được hưởng chế độ chính sách theo NĐ 116/2010/NĐ-CP?

* Hỏi: Tôi công tác tại Trường THPT Quang Trung, huyện Đông Giang, tỉnh Quang Nam. Trường của tôi đóng trên địa bàn thôn Gừng, thị trấn Prao. TheoQuyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thì thôn Gừng thuộc thôn đặc biệt khó khăn. Vậy xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc, trường hợp của tôi và các đồng nghiệp khác có được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định116/2010/NĐ-CP và Nghị định19/2013/NĐ-CP hay không? – Ngọc Vân (ngoctuyetdg@gmail.com).

Yêu nghề
Yêu nghề/internet

* Trả lời: Theo khoản 2, Điều 1, Nghị định 116/2010/NĐ - CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:

a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tại khoản 1, Điều 2 Nghị định này quy định, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

Căn cứ vào những quy định trên và theo thư bạn viết, nếu đúng thôn Gừng được Nhà nước công nhận là thôn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì các bạn thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Tuy nhiên cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó (áp dụng theo Điều 3 Nghị định trên).

Về chế độ chính sách theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ - CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trườngchuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; căn cứ vào các điều khoản của Nghị định trên và theo thư bạn viết trường hợp của bạn chưa đủ điều kiện được hưởng theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP.

GD&TĐ Online