Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 15/11/2013 21:24

Đối tượng được điểu chỉnh lương và trợ cấp theo NĐ 66/2013/NĐ-CP

Đối tượng được điểu chỉnh lương và trợ cấp theo NĐ 66/2013/NĐ-CP

(GD&TĐ) - Hỏi: Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Những đối tượng nào được áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp của tôi là giáo viên đã về hưu từ 1/8/2013, tôi được điều chỉnh lương và trợ cấp theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP như thế nào?

(GD&TĐ) - Hỏi: Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Những đối tượng nào được áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp của tôi là giáo viên đã về hưu từ 1/8/2013, tôi được điều chỉnh lương và trợ cấp theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP như thế nào? –Nguyễn Mạnh Tường – Hà Nội (ngmanhtuong@gmail.com).

* Trả lời:

Ngày 27/6/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tại Điều 2 nghị định này quy định đối tượng áp dụng như sau:

Người hưởng lương, phụ cấp quy định tại Điều 1 Nghị định này bao gồm:

1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010;

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

5. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

6. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

7. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

8. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

9. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

10. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Về trường hợp của bạn, nếu đã giải quyết hưởng từ ngày 1/7/2013 nhưng chưa tính theo quy định mới này thì được điều chỉnh lại. Cụ thể như sau: “Người có thời gian tham gia BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/7/2013 trở đi thì mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và trợ cấp khu vực một lần (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng”.

GD&TĐ Online