Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 9/9/2017 18:18

Đổi mới theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới

Đổi mới theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới

GD&TĐ - Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới là nội dung được Sở GD&ĐT Lào Cai nhấn mạnh trong hướng dẫn thực hiện một số hoạt động chuyên môn GDTX cấp THPT.

Cụ thể, Sở GD&ĐT yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu chương trình GDPT mới (bản gửi kèm văn bản này); xác định những định hướng dạy học, kiểm tra đánh giá; vận dụng trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, đổi mới phương pháp dạy học đảm bảo các yêu cầu: tạo được hứng thú học tập cho học viên; tăng cường phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, khuyến khích tự học;

Vận dụng linh hoạt các phương pháp, kỹ thuật dạy học (áp dụng được các kỹ thuật dạy học tích cực); tích cực sử dụng thiết bị, đồ dùng, phương tiện dạy học. Đa dạng hóa các hình thức dạy học, khuyến khích tổ chức các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, sử dụng di sản văn hóa trong dạy học...

Sở này cũng lưu ý cán bộ quản lý, giáo viên phải xác định được rõ mục đích chủ yếu của đánh giá kết quả học tập là so sánh năng lực của học viên với mức độ yêu cầu của chuẩn kiến thức và kĩ năng (năng lực) môn học ở từng chủ đề, từng lớp học, để từ đó điều chỉnh kịp thời hoạt động dạy và hoạt động học. Đánh giá vì sự tiến bộ của học viên, không so sánh học viên này với học viên khác.

Đa dạng hóa các hình thức và công cụ đánh giá: đánh giá các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học viên báo cáo kết quả thực hiện dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập...

Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn; đối với các môn khoa học xã hội, nội dung kiểm tra, đánh giá cần có phần gắn với các vấn đề thời sự để học viên được bày tỏ quan điểm, chính kiến cá nhân.

Lập Phương