Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 27/3/2017 16:07

Đo lường mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục công

Đo lường mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục công

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đắk Lắk hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống tiêu chuẩn đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh.

Theo hướng dẫn này, Sở GD&DDT yêu cầu trên cơ sở các quy định về tiêu chuẩn đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, cơ sở giáo dục và sự quan tâm của người dân đối với giáo dục, các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục thực hiện xây dựng các phiếu lấy ý kiến người dân trên cơ sở hệ thống tiêu chuẩn cơ bản sau:

Sự hài lòng của người dân đối với công tác tuyển sinh vào lớp đầu cấp học; với công tác tổ chức, quản lý của cơ sở giáo dục; với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của cơ sở giáo dục.

Sự hài lòng của người dân đối với cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; sự hài lòng của người dân đối với các hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục;

Sự hài lòng của người dân trong mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình; với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành GD&ĐT.

Hàng năm các cơ sở giáo dục, các cấp quản lý giáo dục triển khai phiếu lấy ý kiến người dân 1- 2 lần: vào tháng 11 (gần cuối học kỳ I) hoặc vào tháng 3, tháng 4 (gần cuối học kỳ II). Mỗi lần phát hành 100 phiếu.

Trên cơ sở hệ thống các tiêu chí, các cơ sở giáo dục xây dựng các phiếu khảo sát, phiếu lấy ý kiến … dưới dạng câu hỏi và trả lời ở 4 mức độ: Rất hài lòng, hài lòng, chưa hài lòng, có bức xúc.

Từ 90% rất hài lòng trở lên là đạt tốt (không có bức xúc). Từ 80% rất hài lòng trở lên là đạt khá (không có bức xúc). Từ 80% hài lòng trở lên là trung bình (không có bức xúc). Dưới 80% hài lòng (có bức xúc) là cần xem xét điều chỉnh.

Trường hợp tỷ lệ có bức xúc từ 5% trở lên là cần được xem xét ngay để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Lập Phương

Tin tiêu điểm