Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 29/8/2017 16:04

Định huớng triển khai mô hình trường học mới tại Bắc Giang

Định huớng triển khai mô hình trường học mới tại Bắc Giang

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang gửi văn bản tới Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố trên địa bàn về định hướng triển khai thực hỉện mô hình trường học mới từ năm học 2017-2018.

Văn bản này ghi rõ: Không triển khai nhân rộng mô hình trường học mới. Đối với các nhà trường đã triển khai mô hình trường học mới, Sở GD&ĐT yêu cầu rà duyệt điều kiện tối thiểu để triển khai năm học 2017-2018, cụ thể: cán bộ quản lý, giáo viên; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; sĩ số học sinh; sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương.

Nếu các trường đáp ứng đủ điều kiện tiếp tục triển khai mô hỉnh trường học mới đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Đối với các trường không đủ điều kiện để triển khai xem xét, điều chỉnh, sử dụng chương trình, sách giáo khoa hiện hành; đồng thời áp dụng một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới vào việc tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh.

Cũng trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động của nhà trường năm học 2017- 2018; báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của phòng GD&ĐT. Thực hiện việc đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư 58/2011/TT- BGDĐT của Bộ GD&ĐT (đối với cấp THCS).

Đối với các trường, lớp đang thực hiện chương trình, sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới trong việc thực hiện đổi mới phương thức dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo hiệu quả và chất lượng.

Lập Phương