Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 27/11/2013 14:23

Điều kiện trợ cấp lần đầu theo NĐ 116/2010/NĐ-Cp

Điều kiện trợ cấp lần đầu theo NĐ 116/2010/NĐ-Cp

(GD&TĐ) - Căn cứ vào hướng dẫn trên, nếu bạn được điều động từ vùng thuận lợi đến công tác giảng dạy ở thôn làng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và thỏa mãn điều kiện trên thì bạn được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Lớp học vùng khó
Lớp học vùng khó

* Hỏi: Năm 1988 tôi về nhận công tác tại xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Cuối năm 2008 xã chúng tôi chuyển lên vùng II nhưng trong đó có các làng thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Nghị định 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/6/2006 tôi mới chỉ nhận chế độ phụ cấp thu hút, chưa nhận trợ cấp lần đầu. Hiện tôi đang trực tiếp giảng dạy tại làng đặc biệt khó khăn của xã. Vậy xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì tôi có được nhận chế độ trợ cấp lần đầu không? – Nguyễn Đức Hùng – Sóc Trăng.(ngduchung@gmail.com)

* Trả lời:

Căn cứ theo Điều 1 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nếu thôn, làng mà bạn công tác được Nhà nước công nhận có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách của Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP (điều 2 Nghị định này quy định đối tượng áp dụng). 

Về trợ cấp lần đầu, tại Điều 6 Nghị định này quy định như sau: 

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, nếu bạn được điều động từ vùng thuận lợi đến công tác giảng dạy ở thôn làng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và thỏa mãn điều kiện trên thì bạn được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

GD&TĐ Online