Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 4/10/2013 10:14

Điều kiện nâng lương thường xuyên cho giáo viên hợp đồng

Điều kiện nâng lương thường xuyên cho giáo viên hợp đồng

(GD&TĐ) - Nếu bạn đủ điều kiện nêu trên sẽ được ưu tiên xét tuyển đặc cách và được xếp lương, xét nâng bậc lương trên cơ sở mức lương, thời gian giữ bậc lương đang hưởng theo chế độ hợp đồng tại thời điểm được tuyển dụng vào viên chức.   

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm chuyên ngành Giáo dục tiểu học và giảng dạy theo chế độ hợp đồng có đóng BHXH tại một trường tiểu học từ năm 2009 đến nay. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp của tôi có được nâng lương thường xuyên và được ưu tiên khi tuyển dụng viên chức không? – Nguyễn Tuyết Lan – Quảng Bình (ngtuyetlanqb@gmail.com)

* Trả lời:

Theo quy định tại điểm 4 Mục II Thông tư số 15/2001/TT-BTCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) thì người thực hiện chế độ hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập được áp dụng bảng lương hành chính do Nhà nước quy định để xếp lương theo ngạch; được nâng bậc lương theo thâm niên quy định; được hưởng các chính sách về BHYT, BHXH…

Theo thư bạn viết và theo quy định trên, trường hợp của bạn được xếp lương ngạch giáo viên tiểu học, trình độ đào tạo cao đẳng, mã ngạch 15a.204, hệ số lương khởi điểm (bậc 1) là 2,10. 

Căn cứ điểm b1, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì thời gian giữ bậc trong ngạch để nâng bậc lương thường xuyên đối với trường hợp của bạn là 36 tháng. Lưu ý: Thời gian thử việc, tập sự không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Vấn đề thứ hai bạn quan tâm đó là: Bạn có được ưu tiên khi tuyển dụng viên chức hay không? Chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ được hướng dẫn tại điểm a, khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/2/2012 của Bộ Nội vụ, căn cứ nhu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đối với trường hợp người có kinh nghiệm công tác hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Như vậy nếu bạn đủ điều kiện nêu trên sẽ được ưu tiên xét tuyển đặc cách và được xếp lương, xét nâng bậc lương trên cơ sở mức lương, thời gian giữ bậc lương đang hưởng theo chế độ hợp đồng tại thời điểm được tuyển dụng vào viên chức. 

GD&TĐ Online