Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 22/10/2013 08:18

Điều kiện được thanh toán hỗ trợ chi phí đi lại

Điều kiện được thanh toán hỗ trợ chi phí đi lại

(GD&TĐ) - Tôi dạy ở trường thuộc vùng II huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Quê tôi ngoài Thanh Hoá. Hè năm 2013, tôi không về thăm quê. Tháng 9/2013, mẹ tôi ốm nặng phải nhập viện điều trị, tôi về chăm mẹ một tuần. Vậy tôi có được thanh toán tiền hỗ trợ chi phí đi lại không?

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi dạy ở trường thuộc vùng II huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Quê tôi ngoài Thanh Hoá. Hè năm 2013, tôi không về thăm quê. Tháng 9/2013, mẹ tôi ốm nặng phải nhập viện điều trị, tôi về chăm mẹ một tuần. Vậy tôi có được thanh toán tiền hỗ trợ chi phí đi lại không? - Ánh Thuận (thuananh.gialai1976@gmail.com).

* Trả lời: Theo Điều 1, Thông tư số: 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Chính phủ quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; phạm vi áp dụng bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp.

Phạm vi thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Thông tư này bao gồm các khoản sau: 

a) Tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi đi nghỉ phép hàng năm.

b) Thanh toán tiền lương hoặc tiền bồi dưỡng cho những ngày được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật quy định nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm.

Tại khoản 1 Điều Thông tư này quy định đối tượng được áp dụng như sau: 

1. Đối tượng được thanh toán tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hàng năm: 

a) Cán bộ, công chức đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, núi cao, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ LĐ, TB & XH, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán. 

b) Cán bộ, công chức công tác tại vùng còn lại có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm để thăm vợ hoặc chồng; con; cha, mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ) bị ốm đau, bị chết.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp của bạn nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện được quy định nêu trên thì bạn sẽ được thanh toán tiền hỗ trợ chi phí đi lại. Chế độ thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hàng năm được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư trên.

GD&TĐ Online