Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 25/12/2018 06:31

Điều chỉnh chiến lược phát triển đáp ứng công cuộc đổi mới giáo dục

Điều chỉnh chiến lược phát triển đáp ứng công cuộc đổi mới giáo dục

GD&TĐ - Ngày 24/12, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên tổ chức Hội thảo “Tham vấn về kế hoạch chiến lược của trường trong khuôn khổ dự án Việt - Bỉ năm 2018.

Dự hội thảo có PGS.TS Nguyễn Thị Tính – Phó Hiệu trưởng Phụ trách cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường.

Đây là một trong những hoạt động của dự án: “Nâng cao năng lực quản trị đại học cho cán bộ quản lý Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” do Chính phủ Bỉ tài trợ.

Hội thảo nhằm chia sẻ về kế hoạch chiến lược phát triển và các kế hoạch chiến lược của các đơn vị thuộc Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên, trao đổi và lấy ý kiến đóng góp về kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

Tại hội thảo, các đại biểu  nghe những tham luận giới thiệu về Dự án “Nâng cao năng lực quản trị đại học cho cán bộ quản lý Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” và khóa tập huấn nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường cho cán bộ quản lý cấp Trường, khoa, bộ môn, phòng, ban; Nghe về kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường và các điều chỉnh cũng như lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giảng viên về điều chỉnh kế hoạch chiến lược của nhà trường.

Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên lấy “Đoàn kết, chất lượng, hội nhập, phát triển” làm giá trị cốt lõi trong suốt tầm nhìn đến năm 2030: Là trường đại học trọng điểm hàng đầu của cả nước theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng trong giáo dục với ưu tiên phát triển về giáo dục STEM, giáo dục đa văn hóa, dạy - học theo tiếp cận chuẩn đầu ra; ngang tầm với các trường đại học sư phạm trong khu vực Đông Nam Á và xu hướng hội nhập quốc tế; kiến tạo và cung cấp môi trường học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau tốt nghiệp, đặc biệt là người dân tộc thiểu số có nền tảng học vấn rộng, chuyên sâu, có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với sự thay đổi của bối cảnh giáo dục Việt Nam và Đông Nam Á.

Với sứ mạng: Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực Trung du miền núi phía Bắc…

Bá Hải

Tin tiêu điểm