rssheader

16/06/2021

Điện Biên: Đưa đề án tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa vào trường học

Trần Sơn - 07/05/2021, 16:01 GMT+07 | Giáo dục
Đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của rác thải nhựa trong trường học Đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của rác thải nhựa trong trường học

Nội dung trên được đưa ra trong kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa, giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn vừa được UBND tỉnh Điện Biên ban hành.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021- 2025, học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh và cán bộ, công nhân viên chức, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp được cung cấp đầy đủ kiến thức, thông tin thiết yếu về phòng, chống rác thải nhựa.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Điện Biên cũng giao cho Sở GD&ĐT Điện Biên chủ trì triển khai trong việc tổ chức Lễ mít tinh, cuộc thi, chương trình phát động về phòng, chống rác thải nhựa cho học sinh, sinh viên trong từng năm học. Đồng thời tổ chức xây dựng kế hoạch tuyên truyền lồng ghép vào các bài giảng, các giờ học với nội dung phù hợp.

Việc triển khai đề án này nhằm thay đổi hành vi, ứng xử có trách nhiệm của toàn xã hội trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa. Cùng với đó là việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Trong toàn giai đoạn thực hiện đề án, tỉnh Điện Biên phấn đấu 100% người dân ở 129 xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thị xã, thành phố, được cung cấp thông tin về công tác phòng, chống rác thải nhựa. Qua đó góp phần thay đổi hành vi, thói quen sử dụng, thải bỏ các sản phẩm từ nhựa...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm