Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 30/8/2014 18:44

Điện Biên: Chi 67.449 triệu đồng cho công tác xóa mù chữ

Lớp học xóa mù chữ tại Bản Háng Lìa, Xã Sa Lông, huyện Mường Chà (Điện Biên)Lớp học xóa mù chữ tại Bản Háng Lìa, Xã Sa Lông, huyện Mường Chà (Điện Biên)

GD&TĐ - UBND tỉnh Điện Biên đã phê duyệt “Kế hoạch Xoá mù chữ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; theo đó, tổng kinh phí thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước là 67.449 triệu đồng.

Kế hoạch được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh với các mục tiêu nâng tỷ lệ người biết chữ ở độ tuổi 15 - 60 đạt 91,8% vào năm 2015, đến năm 2020 là 94%;

Tỷ lệ người biết chữ độ tuổi 15 - 35 đạt 98% vào năm 2015 và 99% vào năm 2020.

Nâng cao nâng tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ độ tuổi 15 - 60 đạt 89,3% vào năm 2015 và 92,1% vào năm 2020;

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ độ tuổi 15 - 35 đạt 97,6% vào năm 2015 và đạt 98,7% vào năm 2020.

Đặc biệt, để củng cố vững chắc kết quả biết chữ, tỉnh đặt mục tiêu năm 2015 có 80% và đến năm 2020 có 90% số người mới biết chữ tiếp tục tham gia học tập với nhiều hình thức khác nhau.

Phấn đấu đến năm 2015, có 95% đơn vị cấp xã, 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chống mù chữ giai đoạn 2013 - 2020; đến năm 2020, có 98% đơn vị cấp xã, 100% các đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chống mù chữ giai đoạn 2013-2020, toàn tỉnh củng cố vững chắc kết quả đạt chuẩn chống mù chữ giai đoạn 2013 - 2020.

Được biết, năm học 2013 -2014, Sở GD&ĐT Điện Biên đã phê duyệt mở 287 lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho 5.390 học viên tại 9 huyện, thị xã (Mường Chà, Điện Biên, Nậm Pồ, Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Mường Ảng, Mường Nhé và thị xã Mường Lay).

Hiện nay, các đơn vị đã mở các lớp xóa mù chữ, lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho 3.447 học viên.

Lập Phương

Tin tiêu điểm