Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 20/7/2019 06:53

Điểm xét tuyển vào Đại học Giao thông Vận tải từ 14 đến 18

Điểm xét tuyển vào Đại học Giao thông Vận tải từ 14 đến 18

GD&TĐ - Trường Đại học Giao thông Vận tải công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành ở Hà Nội với mức điểm cho các ngành đào tạo từ 14,5 đến 18 điểm. Ở cơ sở 2 tại TP Hồ Chí Minh có mức điẻm cho các ngành từ 14 đến 15,5.

Được biết năm 2019, Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển 4.200 chỉ tiêu cho trụ sở chính ở Hà Nội và 1.500 cho phân hiệu ở TP Hồ Chí Minh.

Chi tiết điểm sàn đăng ký xét tuyển của từng ngành như sau:

Điểm sàn xét tuyển Đại học Giao thông vận tải từ 14 đến 18
Điểm sàn xét tuyển Đại học Giao thông vận tải từ 14 đến 18 - 1
Điểm sàn xét tuyển Đại học Giao thông vận tải từ 14 đến 18 - 2
Điểm sàn xét tuyển Đại học Giao thông vận tải từ 14 đến 18 - 3
Điểm sàn xét tuyển Đại học Giao thông vận tải từ 14 đến 18 - 4
Điểm sàn xét tuyển Đại học Giao thông vận tải từ 14 đến 18 - 5
Điểm sàn xét tuyển Đại học Giao thông vận tải từ 14 đến 18 - 6

Điểm sàn xét tuyển Đại học Giao thông vận tải từ 14 đến 18 - 7

ND

Tin tiêu điểm