Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 14/7/2017 06:35

Điểm nhấn của giáo dục đất Cảng

Điểm nhấn của giáo dục đất Cảng

GD&TĐ - Trong năm học 2016-2017 ngành giáo dục vùng đất Hoa phượng đỏ đã có những bước tiến đáng khích lệ.

Theo ông Nguyễn Xuân Trường-Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng, năm học vừa qua sở GD&ĐT đã tham mưu đề xuất UBND thành phố 27 Đề án, Kế hoạch mang tầm chiến lược được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2025.

Trong đó có đề án trọng tâm: “Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục – đào tạo thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025"; Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục”… đã thổi một luồng gió mới vào đời sống và môi trường giáo dục vùng đất Cảng.

Ngành giáo dục đã tích cực xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hình thành các câu lạc bộ, đổi mới hoạt động ngoài giờ lên lớp chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên.

Năm học mới 2017-2018, Sở tiếp tục chỉ đạo toàn ngành thực hiện Đề án bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đặc biệt coi trọng và ưu tiên đầu tư triển khai sâu rộng Đề án “Giáo dục gia đình , để tạo bước chuyển biến tích cực trong thế phát triển chân kiềng gia đình-nhà trường- xã hội.

Bên cạnh đó, việc tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo điều hành và từng bước triển khai “Chính phủ điện tử” được thực hiện đồng bộ, kết nối liên thông đã tạo ra những nhịp cầu từ Sở GD&ĐT đến các đơn vị trong ngành.

Từ đó, đã hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ thông tin cho công tác hoạch định chính sách và quản lý theo chiều dọc, từ trên xuống dưới và liên kết giữa các đơn vị với nhau. Hoàn thành việc triển khai chữ kỹ số để giúp việc kê khai thuế, bảo hiểm xã hội trực tuyến và xác thực văn bản điện tử…

Ông Nguyễn Xuân Trường – Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng
 
Ông Nguyễn Xuân Trường nhấn mạnh: Hải Phòng sẽ đẩy mạnh ứng dụng CNTT một cách toàn diện và đồng bộ. Từ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và kết nối trường học một cách sáng tạo, thiết thực và hiệu quả; đến cả việc đầu tư chất xám, đầu tư trang thiết bị, CSVC, kỹ thuật để xây dựng kho dữ liệu bài giảng e-Learning trực tuyến và hệ thống phòng họp trực tuyến Vmeeting để đáp ứng nhu cầu tự học và học tập suốt đời của người học.

Nhờ sự ưu tiên đầu tư trọng tâm, đúng hướng nên việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận các dịch vụ giáo dục có chất lượng của người học giữa các đơn vị đã đem lại nhiều thành công, mở ra cơ hội và nguồn công cụ để Hải Phòng hội nhập quốc tế.

Kỳ Vũ