Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 28/10/2015 12:58

Địa phương lên kế hoạch cho kỳ thi THPT quốc gia 2016

Địa phương lên kế hoạch cho kỳ thi THPT quốc gia 2016

GD&TĐ - Ngay từ đầu năm học, các địa phương đã lên kế hoạch và đề xuất các giải pháp tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Sơn La: Lập kế hoạch chuẩn bị kỳ thi từ đầu năm học

Ngay từ tháng 9/2015, Sở GD&ĐT Sơn La đã yêu cầu các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức cho học sinh làm chứng minh thư nhân dân, kiểm tra hồ sơ học sinh khối 12, bước đầu nhập dữ liệu thí sinh đối với học sinh khối 12, tổ chức cho học sinh kiểm tra độ chính xác của thông tin thí sinh ngay từ đầu năm học.

Từ tháng 10/2015, các trường trên địa bàn tỉnh lập kế hoạch tổ chức ôn thi THPT quốc gia cho học sinh (học viên) khối 12 theo hình thức ôn thi tuyển sinh đại học trước đây. Thời gian đầu tổ chức ôn thi 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, tiếp theo tổ chức ôn thi cho các môn thi tự chọn, có thể tổ chức ôn thi theo tổ hợp môn xét tuyển đại học.

Sở GD&ĐT Sơn La cho biết, dự kiến tháng 4/2016, Sở sẽ dự thảo kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016; tham mưu ban hành Chỉ thị về thi THPT quốc gia, thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; tổ chức các hội nghị tập huấn công tác thi tại tỉnh; trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016,, ban hành các văn bản hướng dẫn thi THPT quốc gia năm 2016...

Với các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, thời điểm này sẽ tổ chức nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia năm 2016, nhập dữ liệu thí sinh vào hệ thống quản lý thi THPT quốc gia.

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc tổ chức coi thi THPT quốc gia sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của công tác khảo thí tại Sơn La tháng 5/2016. Tháng 6/2016, Sở chỉ đạo, tổ chức tiến hành các khâu của kỳ thi THPT quốc gia; trong khi đó, các nhà trường sẽ tổ chức thường xuyên cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu của kỳ thi này.

Tháng 7/2016: Sở và các trường tiến hành tiếp nhận đơn đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý thi THPT quốc gia.

Kon Tum: Sớm xây dựng phương án tổ chức thi tại cụm thi địa phương

Sở GD&ĐT Kon Tum cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác khảo thí của Sở năm học 2015 – 2016 là tiếp tục tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề sử dụng trong tuyển sinh.

"Cần tiếp tục tập huấn kỹ lưỡng, đầy đủ cho thí sinh và tất cả những người tham gia tổ chức thi về quy trình thi trắc nghiệm; hướng dẫn chu đáo cho thí sinh về phiếu trả lời trắc nghiệm và cách làm bài trắc nghiệm" - Sở GD&ĐT Kon Tum
Cụ thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về kỳ thi;

Tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm đối với những hạn chế của kỳ thi THPT quốc gỉa năm 2015; trên cơ sở đó, chỉ đạo việc dạy, học, kiểm tra đánh giá phù hợp với yêu cầu đổi mới về hình thức thi hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp thực tế, khả thi để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Sở GD&ĐT cũng cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị lập ma trận đề thi, ra đề thi minh họa theo hướng đánh giá năng lực, tăng dần các câu hỏi vận dụng, câu hỏi mở ở cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao;

Ban hành kịp thòi các văn bản hướng dẫn tổ chức thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và các văn bản liên quan khác;

Tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác coi thi, chấm thi, phần mềm quản lý thi để cán bộ, giáo viên nắm vững quy định của quy chế, thực hiện tốt các khâu của kỳ thi;

Cùng với việc chủ trì cụm thi tại địa phương (nếu có) dành cho thí sinh đăng kí dự thi với mục đích chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT; để tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia 2016, Sở GD&ĐT Kon Tum sẽ sớm xây dựng phương án tổ chức thi tại cụm thi địa phương đúng theo quy chế và phù hợp với thực tế của địa phương; xây dựng phương án dự phòng các tình huống rủi ro và tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi;

Cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức thi tại địa phương; phối hợp với các trường đại học tổ chức coi thi, chấm thi; tố chức xét công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh của tỉnh nghiêm túc, đúng quy chế; phối hợp với các phòng chức năng trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng; chỉ đạo, giám sát các đơn vị tổ chức cho người học của các cơ sở giáo dục phổ thông và thí sinh tự do tại địa phương đăng kí dự thi đúng quy định.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tố chức thi; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để đảm bảo kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công, tác chỉ đạo, tổ chức thi cũng là yêu cầu quan trọng được Sở GD&ĐT Kon Tum đặt ra trong kỳ thi THPT lần thứ 2 được tổ chức.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT tăng cường đổi mới khâu kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ theo hướng đánh giá nãng lực, tăng dần các câu hỏi vận dụng, câu hỏi mở ở cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, tạo động lực thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học;

Tăng cường sử dụng thiết bị trong dạy học, nâng cao chất lượng các tiết dạy thực hành, thí nghiệm. Rà soát, lựa chọn trong số cán bộ, giáo viên những người có năng lực chuyên môn để tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ biên soạn, biên tập đề thi, bài tập kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, đáp ứng yêu cầu phối hợp có hiệu quả giữa các hình thức kiểm tra vấn đáp, tự luận và trắc nghiệm khách quan để có thể đánh giá đúng chất lưọng, phù hợp với định hướng phát triển năng lực học sinh.

Với các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, Sở yêu cầu có kế hoạch tổ chức việc ôn tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho học sinh, cần chú ý đối tượng có học lực yếu, đối tượng chưa tốt nghiệp ở các kỳ thi trước để đáp ứng đủ khả năng tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Tập huấn kỹ về nghiệp vụ thi cho cán bộ quản lý, cán bộ, giáo viên để đảm bảo nắm chắc quy chế, quy định và thực sự trung thực, công bằng, khách quan trong thi cử, kiểm tra, đánh giá thường xuyên cũng như trong các kỳ thi.

Phú Thọ: Nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát lại các khâu tổ chức thi

Triển khai tổ chức nghiêm túc, trật tự, an toàn các kỳ thi trong năm học 2015-2016; chuẩn bị các điều kiện để triển khai tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 là một nhiệm vụ quan trọng của công tác khảo thí của Sở GD&ĐT Phú Thọ.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và toàn xã hội về kỳ thi;

Tham dự hội thảo, tập huấn của Bộ GD&ĐT và triển khai các nội dung tổ chức kỳ thi tới cán bộ, giáo viên nắm vững quy định của quy chế, thực hiện tốt các khâu của kỳ thi;

Hướng dẫn, tổ chức cho học sinh lớp 12 (kể cả thí sinh tự do) đăng ký dự thi; chuyển dữ liệu đăng ký dự thi về Bộ GD&ĐT;

Phối hợp với các trường đại học tổ chức coi thi, chấm thi; tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Sở GD&ĐT Phú Thọ cũng cho biết sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá và tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với những hạn chế trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015; rà soát lại các khâu trong công tác tổ chức thi; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng thực hiện tốt các khâu của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tới.

HIếu Nguyễn