Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 12/12/2017 15:02

ĐH Đà Nẵng bổ nhiệm Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2017-2022

 PGS.TS Ngô Văn Dưỡng trao Quyết định bổ nhiệm PGS.TS Huỳnh Công Pháp –giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2017-2022.

PGS.TS Ngô Văn Dưỡng trao Quyết định bổ nhiệm PGS.TS Huỳnh Công Pháp –giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2017-2022.

GD&TĐ - Sáng 12/12, Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ Công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2017-2022. 

Đến dự có GS.TSKH Bùi Văn Ga – nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, PGS.TS Ngô Văn Dưỡng – Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐH Đà Nẵng, các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cùng các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Theo Quyết định của Giám đốc ĐH Đà Nẵng, PGS.TS Huỳnh Công Pháp – Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ thông tin (ĐH Đà Nẵng) được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ thông tin (ĐH Đà Nẵng) nhiệm kỳ 2017-2022, thay cho TS. Trần Tấn Vinh – nguyên Trường CĐ Công nghệ thông tin (ĐH Đà Nẵng) đã hết tuổi làm công tác quản lý.

Theo đó, Quyết định của Giám đốc ĐH Đà Nẵng bổ nhiệm TS. Cao Xuân Tuấn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ thông tin (ĐH Đà Nẵng) nhiệm kỳ 2017-2022. Trước khi bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ thông tin (ĐH Đà Nẵng), TS. Cao Xuân Tuấn công tác ở Văn phòng Bộ GD&ĐT.

Thay mặt lãnh đạo ĐH Đà Nẵng, PGS.TS Ngô Văn Dưỡng – Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường CĐ Công nghệ thông tin có được đội ngũ lãnh đạo trẻ tuổi, hội đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn. PGS.TS Ngô Văn Dưỡng mong muốn: Trên cương vị, trọng trách mới, PGS.TS Huỳnh Công Pháp và TS. Cao Xuân Tuấn tiếp tục phấn đấu cống hiên, xây dựng Trường CĐ Công nghệ thông tin (ĐH Đà Nẵng) có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian đến.

Đại Khải